แรงบันดาลใจที่หายไป

posted on 19 Feb 2011 21:19 by nonanz

 

อากาศร้อนๆ...

 

แรงบันดาลใจคล้ายๆจะลอยไปกับไอระเหย...ของอากาศที่ร้อนระอุ

 

จิตใจเหือดแห้งราวกับไร้วิญญาณ

 

เวิ้งว้าง ว่างเปล่า  จะว่าไร้ความรู้สึกก็ไม่ใช่...

 

แม้จะไร้จิตสำนึกไปบางชั่วขณะ

 

แต่ใจใต้สำนึกยังคอยบงการให้มีการกระทำ

 

การกระทำซ้ำๆ ที่น่าเบื่อหน่ายทุกวัน...

 

วัฏจักรที่วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด

 

เหมือนคำถามหลายคำถามที่ไม่มีคำตอบ

 

แต่ก็ยังมีคนถามอยู่นั่นล่ะ 

 

สำหรับฉันตอนนี้

 

ไม่มีคำถามใดที่อยากหาคำตอบ

 

มีเพียงแค่ต้องการใครสักคน

 

ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันที.....

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet